Ga terug naar alle nieuwsberichten

Ook BOV ondertekent convenant Waterstof

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken werken we zowel aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie. Het Waterstof convenant is een initiatief van de provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute.

Namens de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal ondertekende René van Holsteijn het convenant. Hij bezocht de bijeenkomst in een Toyota waterstofauto, beschikbaar gesteld door Van Gent Autobedrijf.

Waar tekenen we voor?
De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de ambitie uit het Klimaatakkoord.

Ieder vanuit de eigen rol
De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie plus voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie een bijdrage kunnen leveren. Die bijdrage kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanschaffen van een voertuig of tankstation, maar ook uit stimuleren, faciliteren of kennis delen. Op het intekenformulier vullen de partijen hun eigen ambitie in.


Gepubliceerd op: 29 April 2021