Ga terug naar alle nieuwsberichten

Op weg met Waterstof

Met een veilig, schoon en duurzaam alternatief van A naar B: dat kan in de nabije toekomst met Waterstof. Waterstof produceert in tegenstelling tot fossiele brandstoffen geen koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof, maar alleen water als restant product. Daarom onderzoekt Dutch Boosting Group in opdracht van de Gemeente Veenendaal en in samenwerking met de BOV de (potentiële) interesse van bedrijven binnen de gemeente Veenendaal in waterstof ten behoeve van mobiliteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan waterstoftankfaciliteiten, personenvervoer en (zwaar) transport. We gaan namelijk een waterstofnetwerk ontwikkelen, door enthousiaste bedrijven samen te brengen die op weg willen met Waterstof en bij willen dragen aan ‘een energieneutraal Veenendaal in 2035’.

Begin 2020 zal de eerste meet-up plaats vinden voor o.a. de leden van het waterstofnetwerk. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit netwerk, of wilt u simpelweg meer weten over dit initiatief? Neem dan vooral contact op met de consultants Duurzaamheid van Dutch Boosting Group: ir. Dina El Filali via dina.el.filali@dutchboostinggroup.nl of Joost Verheijen  via joost.verheijen@dutchboostinggroup.nl

Bij het rijden met waterstofauto’s ontstaat geen lokale verontreiniging, wat gunstig is met het oog op het toenemend aantal milieuzones en strengere wetgeving in stedelijk gebied. Daarnaast heeft Waterstof als energiedrager de potentie om bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen, waarvoor zowel op nationaal als Europees niveau, financiële stimuleringsinstrumenten beschikbaar worden gesteld.  Rijden op waterstof maakt het niet alleen  mogelijk om  CO2- én energieneutraal te rijden, maar zorgt ook voor afname van geluidsoverlast.

En er is nog meer. Waterstof is een ideaal alternatief voor vervoertuigen die lange afstanden moeten afleggen en kan een hele grote rol spelen in de energietransitie. Het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water (zee) en biomassa kan veel bijdragen aan een klimaat-neutrale wereld. Het afstemmen van de vraag op het aanbod blijkt echter complex te zijn. In de transitie naar een duurzaam energiesysteem, blijkt waterstof als energiedrager een ideale oplossing te zijn om deze kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Volgens Prof. Ad van Wijk van de TU Delft kan dankzij de mogelijkheden om bestaande of nieuwe voertuigen om te bouwen, waterstof dienen als “verplaatsbare groene stroom”. (lees meer)

Enthousiast? Denk en praat dan vooral mee over de kansen van waterstof in deze regio en mail naar dina.el.filali@dutchboostinggroup.nl of joost.verheijen@dutchboostinggroup.nl of neem contact op met parkmanager Sijmen van Dommelen via parkmanager@boveenendaal.nl.

 


Gepubliceerd op: 30 Oktober 2019