Ga terug naar alle nieuwsberichten

Oplevering Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal

In Veenendaal is de plaatsing van zonne-energie installaties van het eerste project Zon op Bedrijfsdaken afgerond. Een mijlpaal in de ambities van de gemeente Veenendaal en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) om Veenendaal energieneutraal te krijgen. Dit succes is mede te danken aan de adequate financiering van het project.

Enkele jaren geleden heeft de BOV het initiatief genomen om het project Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal op te starten. Inmiddels is onlangs voor het vierde deelproject collectieve SDE++ subsidie aangevraagd. Zon op Bedrijfsdaken levert een waardevolle bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Veenendaal. Nu zijn vanuit het   eerste deelproject ruim 4.900 zonnepanelen opgeleverd, nadat eerder al 7.000 zonnepanelen waren geplaatst. Omgerekend is dit goed voor de energievoorziening van circa 1500 huishoudens. René van Holsteijn, secretaris van de BOV: “Ik ben trots op de samenwerking van de Veenendaalse ondernemers, Energiefonds Utrecht, het ASN Groenprojectenfonds, de gemeente en ECONNETIC. Zon op Bedrijfsdaken kan wat mij betreft als voorbeeld gelden voor veel andere ondernemersorganisaties en gemeenten. En ik ben blij dat we met dit mooie aantal gerealiseerde zonnedaken weer een stukje dichter bij het behalen van onze doelstellingen komen!”

Energiefonds Utrecht stapte tijdig in
Initieel was er door Energiefonds Utrecht een overbruggingskrediet verstrekt om de bouw van de zonne-energie installaties te financieren. Dit fonds blijft als financier betrokken bij het project door middel van een achtergestelde lening. Accountmanager Joost Akkermans: “Als Energiefonds Utrecht hebben we laten zien binnen de provincie Utrecht dé partner voor initiatiefnemers te zijn om de energietransitie rond te krijgen. We stapten in toen de oorspronkelijk financier zich terugtrok en garandeerden zo de continuïteit van het project.”

Financiering door ASN
Adviseur ECONNNETIC had inmiddels een lange termijn financiering voorbereid. In het ASN Groenprojectenfonds van ASN Beleggingsfondsen vond men een passende partner. Fondsmanager Rosemarijn van der Meij: “Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal is een relevante duurzame energie-oplossing, die financieel aantrekkelijk is voor de betrokken bedrijven die minder energie hoeven af te nemen van het net. Dergelijke financieringen passen goed bij de missie en het doel van het ASN Groenprojectenfonds dat al 25 jaar op een maatschappelijk verantwoorde manier bedrijven en projecten financiert, onder andere op het gebied van lange termijn duurzame energie oplossingen. Betrokkenheid van bedrijven en gemeenten is hierbij een belangrijke pijler, want dit toont verantwoordelijkheid en betrokkenheid op lokaal niveau voor de nationale uitdaging van de energie transitie. Alleen samen kunnen we de gestelde doelen op dat gebied realiseren tenslotte!”

Beheer
Naast de begeleiding van de financiering en realisatie van het project zorgt ECONNETIC 15 jaar lang ook voor het beheer van de zonne-energie installaties. BOV, gemeente Veenendaal en ECONNETIC hebben dit proces zorgvuldig ingericht, zodat er een maximaal rendement behaald kan worden en dakeigenaren optimaal profiteren van de zon.

Ambities
Het project Zon op Bedrijfsdaken is niet alleen een belangrijk onderdeel van de duurzame plannen van de gemeente Veenendaal, maar levert ook een concrete bijdrage aan de provinciale energietransitie. Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal is ambitieus en gaat voor meer: het vierde deelproject is in gang gezet.

Kijk hier naar de video

Meer weten?
Meer informatie over dit project? Neem contact op met ECONNETIC via info@econnetic.nl of bel 0343 44 53 98.


Gepubliceerd op: 1 Februari 2021