Ga terug naar alle nieuwsberichten

PAS inloopdagen

Tauw organiseerde op 24 en 25 april in opdracht van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) de “PAS inloopdagen” voor bedrijven op bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp.

De depositie (neerslag) van stikstof is hoog op veel natuurgebieden in Nederland. Daarom heeft het Rijk in samenwerking met de provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. In het PAS wordt aan de ene kant de natuur beschermd en aan de andere kant ruimte geboden aan bedrijven die stikstof uitstoten, om toch uit te breiden. Bij een bepaalde uitstoot moeten bedrijven een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming hebben. Tot nu toe heeft vrijwel geen enkel bedrijf zo’n vergunning aangevraagd.

De Provincie Utrecht verzocht onlangs alle bedrijven op het bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp, grenzend aan het Natura-2000 gebied Binnenveld, een stikstofdepositie-onderzoek uit te (laten) voeren en, indien nodig, een vergunningaanvraag in te dienen.

De BOV besloot de ondernemers te ontzorgen en schakelde Tauw in voor de PAS inloopdagen. Bedrijven konden kosteloos laten checken of zij vergunningplichtig waren of niet. In totaal hebben 47 bedrijven van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Twee medewerkers van Tauw berekenden ter plekke of het bedrijf vergunningplichtig was of niet. Dit bleek voor acht bedrijven het geval. De vergunningaanvraag wordt voor deze bedrijven door Tauw verder afgehandeld.

Dankzij het doortastende optreden van de BOV kon Tauw een grote groep bedrijven op een uniforme, snelle, efficiënte en kostenbesparende manier inzicht te geven in hun situatie met betrekking tot stikstofdepositie inclusief het indienen van de vergunningaanvragen.


Gepubliceerd op: 29 April 2018