Ga terug naar alle nieuwsberichten

Projecten gezocht voor Academic Consultancy Training

Het Onderwijsloket Wageningen University is voor de periode 13 mei – 5 juli 2019 op zoek naar 65 projecten op het gebied van dier, voeding, communicatie, gezondheid, plant, milieu en internationale ontwikkeling. De deadline voor het indienen van projectomschrijvingen is vrijdag 22 maart.

Masterstudenten van Wageningen University zullen in multidisciplinaire teams van 5 à 7 studenten een vraag onderzoeken en een academisch advies ontwikkelen.

Het vak Academic Consultancy Training (ACT) is een verplicht vak voor verschillende master opleidingen van Wageningen University. Bedrijven, organisaties, overheden etc. kunnen een opdracht indienen waar een team van 5 à 7 studenten 8 weken mee aan de slag gaat (3 weken parttime, 5 weken fulltime). De studentteams zijn multidisciplinair. Dit betekent dat studenten van verschillende opleidingen in één team samenwerken. De studenten worden begeleid door een coach en een academisch adviseur vanuit de universiteit. De coach draagt zorg voor het proces van het ACT team en de adviseur ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het product. Vaak is de voertaal Engels, aangezien het internationale teams betreft.

In het vak staat real-life learning centraal: studenten opereren als consultants met oog op academische kwaliteit en werken voor een echte opdrachtgever.

Beschikbaarheid & tijdsinvestering opdrachtgever
De opdrachtgever beoordeelt het projectvoorstel en de offerte alsof de studenten een professioneel adviesbedrijf zijn.

Daarna dient de opdrachtgever enige keren in contact te zijn met de studenten. Dit houdt in dat de opdrachtgever beschikbaar is voor één of twee bijeenkomsten gedurende het project, en bij voorkeur bereikbaar is via e-mail.

De opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de studenten zich weliswaar al in hun Master fase bevinden, maar dat de teams opereren binnen een leeromgeving.

Tijdsinvestering opdrachtgever: gemiddeld +/- 10 a 15 uur.

Kosten opdrachtgever
Als opdrachtgever heb je te maken met 50 euro aan administratiekosten. Daarnaast dien je als opdrachtgever de andere kosten (reis-en printkosten) die het studententeam maakt te vergoeden.  Deze liggen vaak tussen de 300 a 800 euro.

Ideeën voor projectomschrijvingen kunnen gemaild worden naar onderwijsloket@wur.nl.

Voor meer informatie over ACT (zie hieronder) en het voor het indienen van projecten kijk op: www.wur.nl/act 

Foto: WUR


Gepubliceerd op: 7 Maart 2019