Ga terug naar alle nieuwsberichten

Provincies gebruiken vertraging voor verkenning extra kosten Rijnbrug

Provincies Utrecht en Gelderland gebruiken de huidige vertraging voor het project verbreden Rijnbrug voor het verkennen van de hogere kosten. Deze hogere kosten kwamen onlangs aan het licht tijdens het actualiseren van het benodigde budget. Voor het eind van dit jaar komen de colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland met een voorstel voor een vervolg.

Extra kosten
De verhoging van de kosten komen vooral door het indexeren van het beschikbaar gestelde budget, een hogere risicobeheersing en in mindere mate stijgende bouwkosten. De kosten kunnen in totaal oplopen met 26 tot 48 miljoen euro. Uitgangspunt bij de samenwerking tussen beide provincies is het delen van de kosten voor de aanpak van de Rijnbrug.

Vertraging
In verband met onduidelijkheid over het berekenen van de stikstofuitstoot bij wegen hebben beide provincies al een pas op de plaats gemaakt. Die tijd gebruiken ze nu voor het in beeld brengen van de mogelijkheden om het project te versoberen en een second opinion op de hogere kosten. Ook gaan ze weer in overleg met het Rijk over een bijdrage in het aanpakken van hun brug en kijken ze naar de effecten van ingeschatte risico’s op overschrijding van de kosten.

Bron en foto: Provincie Utrecht


Gepubliceerd op: 2 Juni 2021