Ga terug naar alle nieuwsberichten

Regio’s rond Rhenense Rijnbrug ondertekenen brandbrief aan provincie Gelderland

De regio’s Foodvalley, waar ook Rhenen en Veenendaal onder vallen, en Rivierenland doen een dringend beroep op de provincie Gelderland om de samenwerking voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen voort te zetten en bij te dragen aan de (meer)kosten ervan. 

Dit staat in een brandbrief aan de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. Ook de Economic Board Regio Foodvalley, VNO-NCW Gelderland/Vallei en Rivierenland, de FOV Regio Foodvalley en de bedrijvenkringen aan beide zijden van de Rijn ondertekenden de brief. GS besluiten aankomende dinsdag over de voortzetting van de samenwerking.

TOEKOMSTBESTENDIG De afgelopen jaren werkten de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat met elkaar aan een toekomstbestendige oplossing voor de fileproblemen op en rond de Rijnbrug. In mei 2021 ondertekenden alle partijen, ook de provincie Gelderland, een nieuw bestuursakkoord. Daarin staat dat de Rijnbrug moet worden verbreed naar twee keer twee rijstroken.

Aanvankelijk is gekeken naar het aanleggen van een extra (derde) rijbaan die, beurtelings in noordelijke of zuidelijke richting, wordt opengesteld om de doorstroming te verbeteren. Dit bleek niet uitvoerbaar en daarom is gekozen voor een verbreding naar twee keer twee rijstroken. 

VISIE Dat kost weliswaar meer, maar alle partijen vonden dit de beste manier om de files op te lossen en beide regio’s duurzaam met elkaar te verbinden. ,,Goed voor inwoners en ondernemers”, zeggen René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley, en Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland. ,,En het past goed in de visie van de provincie Gelderland, die zich wil inzetten voor een Gelderse economie die robuust, toekomstbestendig en verbonden is.”

In de brandbrief wordt ook aangegeven dat de verbrede brug nodig is om de grote woningbouwopgave – zo’n 25.000 nieuwe woningen tot 2040 in Regio Foodvalley-Zuid – te realiseren. Zonder robuuste en duurzame infrastructuur is dat gewoon niet mogelijk, zeggen alle partijen.

VERRAST De provincie Gelderland heeft recent laten weten dat zij de meerkosten – die met de verbreding van de Rijnbrug zijn gemoeid – toch niet wil betalen. ,,Wij werden daardoor verrast, juist omdat we in mei – als samenwerkende partijen – hierover afspraken hadden gemaakt en ook de provincie Gelderland akkoord was.”

,,Onze hoop is dat Gedeputeerde Staten inzien dat een verbrede Rijnbrug de beste oplossing is om de beide topregio’s duurzaam met elkaar te verbinden. Er is trouwens ook geen alternatief. De Rijnbrug is de enige rivierovergang in de wijde omgeving en verbindt twee voor Gelderland belangrijke regio’s: Foodvalley en Rivierenland”, aldus de voorzitters in hun brieven aan Gedeputeerden Staten en Provinciale Staten van Gelderland.

EXPERTGROEP ,,Wij denken graag met de provincie Gelderland mee. We stellen voor een expertgroep te formeren om een nieuw onderzoek uit te voeren naar, in ieder geval, de actuele ruimtelijke en infraontwikkelingen (en wat dit voor de Rijnbrug betekent), de faseringsmogelijkheden van het werk en deze te toetsen aan de hand van een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA). We kunnen dan de beste oplossing in beeld brengen zodat de voorbereiding voor de verbreding van de Rijnbrug kan worden voortgezet.”

Bron: Rijnpost.nl 


Gepubliceerd op: 20 December 2021