Ga terug naar alle nieuwsberichten

Samenwerking en financiering bij verduurzaming 5 oktober 2022

Op 5 oktober waren we in het kader van de BOV Business School te gast bij Olenz Notarissen. Hierbij de samenvatting:

Het is nog relatief onbekend dat de notaris een grote rol speelt bij verduurzaming. Arnaud Wilod Versprille van Olenz Notarissen maakte duidelijk dat er vrijwel altijd financierings- en eigendomsvraagstukken opdoemen, waarbij de notaris alles zorgvuldig vast moet leggen. Als één van de grootste notariskantoren van Nederland heeft Olenz destijds gekozen voor het brede spectrum van alle notariële diensten. Zelf heeft hij zich, samen met Moniek Wever, toegevoegd notaris, toegelegd op duurzaamheid, waarover ze ook doceren op de Universiteit Groningen. Na een opsomming van een groot aantal projecten waar Olenz bij betrokken was, die varieerden van zonnepanelen op de Amsterdam Arena tot de elektrische bootjes van Happy Whale,  ging hij in op de actualiteit. Onder andere beantwoorde hij de vragen uit de zaal.

·         Wet- en regelgeving blijkt in de praktijk een beperking te zijn bij het realiseren van oplossingen. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de energielevering op het net vrij stabiel moet blijven. Bij zonne-energie ontstaan vaak piekbelastingen, bijvoorbeeld als er een wolk voor de zon komt. Lokale en regionale samenwerking zal dan ook cruciaal zijn. Vooral ook omdat het huidige stroomnet niet de capaciteit heeft om de massale overstap van gas naar stroom op te vangen.

·         Je mag volgens de wet geen energie leveren van het ene WOZ-object naar het andere. Wat je wel kunt doen is: de zonnepanelen op het dak van de buurman leggen en dan een opstalrecht daarop vestigen. Dan ben je eigendom van die zonnepanelen. Als de gemeente je eigen perceel samen met het opstalrecht als 1 WOZ-object aanmerkt  dan is er geen levering van het ene WOZ-object naar het andere. De energie moet dan niet geleverd worden via het net, maar via een eigen kabel achter de meter. Er lopen casusposities hierover en de gemeente Veenendaal heeft bij monde van de wethouder toegezegd in voorkomende gevallen hieraan mee te willen werken.

·         Nog een interessante mogelijkheid: je kunt elektriciteit en warmte aan elkaar koppelen. Oftewel: sla je overschot aan energie op door er warm water van te maken, dat je vervolgens ook door anderen kunt laten gebruiken. Een goed geïsoleerde bak water kan de zomerwarmte uitstekend vasthouden voor verwarming in de winter. En warm water mag je aan iedereen leveren.

·         Er is een experiment gaande met een GDS: een Gemeenschappelijk Distributie Systeem. Dat houdt in dat diverse bedrijven samen een netwerk hebben. Ze wekken gezamenlijk elektriciteit op via wind en zon, slaan dit eventueel op in een batterij en hebben nog een generator achter de hand. In de basis zijn ze dan zelfvoorzienend. Hier heb je een ontheffing voor nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en onder andere Joulz en Groendus zijn energiemaatschappijen die ontheffingen regelen. Een GDS is alleen mogelijk als je als naastliggende bedrijven met elkaar verbonden bent via één hoofdstroomkabel. Je hoeft hiervoor geen coöperatie op te richten en ook geen eigenaar te zijn van de infrastructuur. Je verbruikt als samenwerkende partijen de opgewekte energie, levert het overschot terug aan het net en zorgt voor onderlinge saldering en afname. Parkmanager Sijmen van Dommelen geeft aan dat Stedin hiermee wil experimenteren, onder andere op bedrijventerrein Nijverkamp.

·         Arnaud verwacht veel van de mogelijkheden van waterstof, als één van de energiedragers van de toekomst. Het nadeel is nog dat je tijdens het omzettingsproces 40% van de energie kwijtraakt. Toch verwacht hij er veel van, ook omdat we dan geen netcongestie meer zullen hebben en alle daken volgelegd kunnen worden met zonnepanelen. De overtollige elektriciteit wordt waterstof. Die kun je vrij verhandelen. Ook kun je van waterstof weer elektriciteit maken.

·         Kantoren groter dan 100 m2 moeten op 1 januari 2023 minimaal over energielabel C beschikken. Als je als huurder in een pand zit dat geen label C heeft, loop je het risico dat het kantoor gesloten wordt. De vraag is dan: wie gaat er verduurzamen, bijvoorbeeld door zonenpanelen op het dak te zetten. En wie is dan de eigenaar? Als huurder heb je toestemming nodig van de eigenaar om wijzigingen aan te brengen. De eigenaar mag eisen dat je bij vertrek de wijzigingen ongedaan maakt, ook al is dit economisch gezien na 5-10 jaar onzin. Tenzij het geregeld is in het huurcontract, mag je – ook als je het hele pand huurt – niet zonder toestemming van de eigenaar zonnepanelen op het dak plaatsen. Let op: een huurder van een slecht geïsoleerd pand kan misschien wel eisen van de verhuurder dat er verduurzaamd moet worden en dat hij anders de huur niet betaalt. De huurder zit immers met de hoge huurrekening omdat de verhuurder niet heeft verduurzaamd. Het is afwachten hoe de rechter gaat beslissen.

·         Zonnepanelen zijn (weer) goed verzekerbaar (er is een speciale keuring voor) en als ze deskundig zijn aangelegd, dan is het risico op brand heel laag. Toch kwamen verzekeraars destijds met absurd grote premieverhogingen, dat waarschijnlijk alles te maken had met het feit dat hun businesscase door de lage rentestand onderuit ging. Zonnepanelen werden als een mooi excuus gezien om contracten open te breken en premies te verhogen. Banken hebben inmiddels, samen met de Beroepsorganisatie van Notarissen een modelakte gemaakt voor Zon op het dak en Zon op het land.

·         Joulz en Groendus zijn actief op het gebied van pooling. Je wekt dan op de ene locatie stroom op, die je op de andere locatie gebruikt. Je betaalt dan wel de kosten van transport en kosten voor de energiemaatschappij met btw en opslagen, maar niet de kosten per opgewekte eenheid elektriciteit.

We kijken terug op een boeiende middag met interessant informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Wie meer wil weten over dit zeer actuele onderwerp, kan terecht bij Olenz Notarissen.  


Gepubliceerd op: 8 November 2022