Ga terug naar alle nieuwsberichten

Start voorbereiding verbreding Rondweg Oost

De BOV heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een betere doorstroming van het verkeer op de Rondweg Oost. En met succes, want de voorbereidingen voor de verbreding gaan nu van start!

In oktober 2019 wordt een start gemaakt met een aantal procedures voorafgaand aan de verbreding van de Rondweg-Oost Veenendaal. Deze procedures zijn wettelijk verplicht om de reconstructie juridisch-planologisch mogelijk te maken en de noodzakelijke vergunningen te krijgen. Doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio.

De daadwerkelijke start van de verbreding van de Rondweg-Oost Veenendaal van 2×1 naar 2×2 rijstroken inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan, is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de daarbij behorende inspraakmogelijkheden. De provincie Utrecht streeft ernaar om de verbreding in de periode 2024 – 2027 klaar te hebben voor gebruik.

Lees meer

OOk de voorbereidingen voor het verbreden van de Rijnbrug zijn gestart.

Foto: Provincie Utrecht


Gepubliceerd op: 15 Oktober 2019