Ga terug naar alle nieuwsberichten

Sterk Techniekonderwijs Regio Foodvalley

Hoewel in de regio FoodValley de focus op ‘Food’ ligt, is er sprake van een stevige en brede techniek- en ICT-sector. Een regiovisie moet ervoor zorgen dat technisch onderwijs weer populairder wordt.

Een groot deel van de activiteiten in deze sectoren heeft direct of indirect een verbinding met de agrifood-industrie. Er is veel werkgelegenheid in de regio en er zijn veel vacatures beschikbaar. Deze vacatures blijken echter, met name in de techniek, moeilijk in te vullen.

De vier vmbo-scholen die techniek aanbieden hebben het initiatief genomen tot het netwerk STO FoodValley. Het netwerk is vergroot door aansluiting van vmbo-scholen met een theoretische leerweg en een groot aantal bedrijven en opleidingsbedrijven is aangesloten. Op basis van een analyse van de regiovisie heeft het netwerk de volgende doelstellingen geformuleerd. Er wordt een regionaal ecosysteem binnen de FoodValley ontwikkeld waarin docenten van de verschillende scholen, in samenwerking met stakeholders uit de FoodValley, van en met elkaar leren.

Er wordt een onderwijsaanbod voor het primair- en onderbouw voortgezet onderwijs ontwikkeld. Dit is gericht op het scheppen van beelden van techniek en het technisch onderwijs bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Er wordt een up-to-date technische leeromgeving voor leerlingen en docenten gerealiseerd met aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook wordt er een doorstroomprogramma van het vmbo naar het technisch mbo ontwikkeld voor leerlingen van de deelnemende scholen.

Het netwerk ziet de 17 Sustainable Development Goals als leidraad voor activiteiten; leerlingen moeten worden voorbereid op het bereiken van deze doelen. De activiteiten die ontwikkeld worden hebben altijd een link met één van deze doelen.

Lees meer


Gepubliceerd op: 21 Februari 2020