Ga terug naar alle nieuwsberichten

Strategische agenda Foodvalley

Foodvalley is een economisch krachtige, diverse en bovengemiddeld innovatieve regio met een aangenaam woon- en werkklimaat. Regio Foodvalley huisvest hét kennis- en innovatiecluster op het gebied van AgriFood, met Wageningen University & Research als kennishart.

De Triple Helix Regio Foodvalley en het Regiobestuur van Regio Foodvalley hebben een commissie de opdracht gegeven om tot een vernieuwde Strategische Agenda te komen. Dit document beschrijft de eerste inzichten en ideeën van deze commissie. Met dit document wordt een voorzet gedaan om het gesprek over de toekomst van onze regio te openen.

De commissie is benieuwd naar reacties, opvattingen en aanvullende inzichten van alle betrokken partijen in de regio. De inbreng die naar aanleiding van deze startnotitie gegeven wordt is voor de commissie essentieel om in de loop van 2019 met een goed voorstel voor een vernieuwde Strategische Agenda te kunnen komen.

Wilt u meedenken of uitgenodigd worden voor een informatieve & interactieve bijeenkomst?

Mail naar: strategische-agenda@regiofoodvalley.nl

Wil je de startnotitie van de strategische agenda lezen? Open dit bericht op: 
Chainels


Gepubliceerd op: 17 Januari 2019