Ga terug naar alle nieuwsberichten

Strategische Agenda. Met veel energie en positieve passie vooruit

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe komen ze tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Commissievoorzitter Gijs Eikelenboom: “De regio bruist van de goede ideeën. Met een goede focus en een gelijkwaardige samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Waar doorgaans de overheid de regie heeft, staat sinds dit jaar een ondernemer aan het roer van de commissie Strategische Agenda. Gijs Eikelenboom is commercieel directeur van Denkavit in Voorthuizen. Een familiebedrijf, opgericht in 1952, dat de laatste jaren een enorme groei doormaakt en inmiddels 540.000 ton jongdiervoeding per jaar produceert. Eikelenboom is ook voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring (BIK).

Dat overheden in de regio meestal ‘in the lead’ zijn, is heel logisch, zo stelt Eikelenboom. “Regio Foodvalley is nu eenmaal vanuit de gemeenten in het leven geroepen. Ik vind het een enorm goede zet om de regio op deze manier te ‘branden’. Deze regio heeft een ondernemersmentaliteit en dat geeft ons samen met Wageningen UR een unieke positie in Food. Daarmee hebben we echt goud in handen.”

De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven ontplooid en processen in gang gezet om van Regio Foodvalley een economische topregio te maken. “Dat heeft al veel opgeleverd”, benadrukt Eikelenboom. “Maar het moet de komende periode meer vruchten gaan afwerpen.” Hij pleit er vanuit zijn ondernemersvisie voor dat projecten en programma’s gemanaged worden. “Daar is een organisatiemodel voor nodig”, voorziet hij, “waarin afspraken worden gemaakt, projecten centraal worden gecoördineerd en processen worden opgevolgd.”

Focus en gelijkheid

Een andere uitdaging is dat Foodvalley voor veel ondernemers nog een abstract begrip is, te ver van hun bed, weet Eikelenboom. Twee belangrijke aandachtspunten die tot uitdrukking komen in de nieuwe Strategische Agenda, kunnen daar wat aan veranderen.

Lees meer

Foto: Sjef Prins|APA foto


Gepubliceerd op: 1 April 2019