Ga terug naar alle nieuwsberichten

Subsidie voor bedrijven bij gebruik SnellerTesten

Het ministerie van VWS heeft, in samenwerking met VNO- NCW / MKB-Nederland, een regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering middels het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het beperken van onnodig capaciteitsverlies. Hiertoe is subsidieruimte gecreëerd om de uitvoering van corona(snel)testen bij werknemers te vergoeden.

Snellertesten Veenendaal is middels bedrijfsarts D.J. de Kat door het ministerie van Volksgezondheid aangewezen om gesubsidieerde antigeen sneltesten uit te voeren voor bedrijven. In de praktijk betekent dit dat u hier de mogelijkheid heeft om uw werknemers effectief gratis te laten testen.

Bij één van de volgende situaties voldoen medewerkers aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

Lees verder


Gepubliceerd op: 1 Maart 2021