Ga terug naar alle nieuwsberichten

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Wilt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf uw bedrijf minder afhankelijk laten zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas? En heeft u daarbij advies en ondersteuning nodig? Dan kan u gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) wil de overheid ondernemers stimuleren een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Met de subsidie kan de ondernemer een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat en ondersteuning bij de uitvoering.

Subsidie voor bedrijven met relatief laag energieverbruik
De subsidie is voor mkb-bedrijfspanden met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze mkb’ers is nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Advies en ondersteuning voor energiebesparing
De energiekosten stijgen en zullen blijven stijgen. Nu is het moment om te investeren in energiebesparende maatregelen. De investeringen zijn vaak snel terug verdiend. Ondernemers kunnen zich laten adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hierbij horen.

Lees verder


Gepubliceerd op: 7 April 2022