Ga terug naar alle nieuwsberichten

Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19 van kracht

Op 26 maart 2021 is de Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening COVID-19 in werking getreden. Doel van deze regeling is om aanvullende crisisdienstverlening te starten om werkloosheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren. Daarbij worden bedrijven en sectoren ondersteund bij van werk-naar-werkbegeleiding van personeel en bij het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel.

Sociale partners spelen een grote rol bij de van-werk-naar-werkbegeleiding. In het kader van de crisisdienstverlening pakt de vakbeweging als eerste mensen die met ontslag worden bedreigd op in de vorm van een intake, dit gaat plaatsvinden in de Regionale Mobiliteitsteams. Werkgeversorganisaties zijn eerste aanspreekpunt voor werkgevers en informeren, verwijzen en verbinden, waarbij ze ook de sectorale initiatieven meenemen. De opbouw van genoemde werkzaamheden vindt in de komende periode plaats.

Voor de crisisdienstverlening worden ook Regionale Mobiliteitsteams ingericht. 

Lees verder


Gepubliceerd op: 30 Maart 2021