Ga terug naar alle nieuwsberichten

Update afspraken bedrijventerreinen in Regio Foodvalley

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 10 juni ingestemd met de geactualiseerde afspraken voor de bedrijventerreinen in Regio Foodvalley. Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit en inspelen op de toekomstige marktbehoefte dat zijn de uitgangspunten van ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties 2022-2026’ van Regio Foodvalley. Duurzaamheid, klimaat en energie zijn belangrijke thema’s die terugkomen in deze regionale afspraken.

Ruimte voor werken
De druk op de ruimte in de regio en in de rest van Nederland neemt toe, er moeten meer woningen gebouwd worden, meer ruimte zijn om energie op te wekken, maar ook om te werken. Het is belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Regio Foodvalley maakt regionale afspraken over de invulling van bedrijventerreinen. Deze afspraken staan beschreven in de geactualiseerde beleidsdocumenten: ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties ‘2022 – 2026’ van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley wil nu en in de komende jaren voldoen aan de te verwachten marktvraag, maar ook flexibiliteit hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt.

Aanpassingen RPW
Na een consultatieronde (wensen en bedenkingen van de acht gemeenteraden, advies van ondernemers en een aanbeveling van de Economic Board Regio Foodvalley) is de Visie Werklocaties en het Regionaal Programma Werklocaties aangescherpt op onder andere de volgende onderdelen:

  • Netcongestie. De regiogemeenten gaan samen met de partners en netbeheerders…. lees verder

Gepubliceerd op: 15 Juni 2022