Ga terug naar alle nieuwsberichten

Uw verhaal in een inspiratievideo?

Had corona een grote impact op uw bedrijfsvoering? En zo ja, hoe bent u hiermee omgegaan? We gaan weer tien ondernemers aan het woord laten in een nieuwe serie korte Inspiratievideo’s. Mail nu naar office@boveenendaal.nl als u (kostenloos) mee wilt doen of een tip voor ons heeft! 

De commissie BOV Business School bedacht – als alternatief voor workshops en lunchbijeenkomsten – om via een serie korte video’s ondernemers aan het woord te laten over de gevolgen van de coronacrisis voor hun onderneming. Sommigen konden het werk ineens niet aan, anderen zagen hun omzet op slag totaal verloren gaan. Ieder op hun eigen manier lieten in de afgelopen weken tien ondernemers zien hoe zij hiermee omgingen en vooral hoeveel veerkracht zij toonden. 

Omdat we veel positieve reacties hierop hebben gekregen, is besloten nog een serie video’s te maken. Wilt u ook vertellen wat voor uw bedrijf de impact is van de lockdown bijvoorbeeld en hoe u hiermee omgaat? Stuur dan een e-mail naar office@boveenendaal.nl en vat uw verhaal kort samen. Binnenkort zullen we dan een keus maken en direct aan de slag gaan met de nieuwe opnames. 

Er zijn voor de betreffende ondernemers geen kosten aan verbonden. Na publicatie door de BOV mag u uw video zelf ook gebruiken.


Gepubliceerd op: 17 December 2020