Ga terug naar alle nieuwsberichten

Verbreding Rijnbrug is noodzakelijke maatschappelijke investering

Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft het voornemen om een Statenvoorstel voor het benodigde extra krediet voor hun deel van het project Rijnbrug te laten behandelen in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2022.

Eerder dit najaar uitte de provincie Gelderland haar twijfels over de verbreding van de Rijnbrug vanwege het actualiseren van het benodigde krediet en de toename daarvan. Voor de provincie Utrecht staat het maatschappelijk nut en daarmee de noodzaak van deze verbreding niet ter discussie. De regio kampt al te lang met files, waardoor regionale ontwikkeling hinder ondervindt en de leefbaarheid onder druk staat.

Lees verder


Gepubliceerd op: 27 December 2021