Ga terug naar alle nieuwsberichten

Vergunningverlening in provincie Utrecht weer van start

De provincie Utrecht heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Ook de overige provincies hebben dezelfde set regels vastgesteld. Dit betekent dat het vanaf 11 oktober 2019 weer mogelijk wordt vergunningen te verlenen aan initiatiefnemers die aantonen dat door hun project per saldo geen extra stikstof neerslaat op Natura 2000-gebieden of dat het zelfs leidt tot een afname.

Voor initiatiefnemers van projecten vormen de beleidsregels het kader voor het indienen van een vergunningaanvraag. Gelijktijdig vormen de beleidsregels voor de provincie het kader om te beoordelen of een aanvraag vergunbaar is.

Vergunningverlening
De vergunningverlening kwam enkele maanden geleden stil te liggen toen de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof met een uitspraak verwierp, omdat het programma ‘leende uit de toekomst’. Kern van de nieuwe regels is dat nu van tevoren moet worden aangetoond dat deposities op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met zekerheid niet stijgen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken, bestaande activiteiten binnen het project in te ruilen voor nieuwe activiteiten (intern salderen) of door extern salderen. Bij extern salderen wordt een activiteit beëindigd voor een nieuw project op een andere locatie. Om ook een aanzet te maken tot de benodigde daling, wordt bij extern salderen 30 procent van de ‘stikstofruimte’ afgeroomd.


Gepubliceerd op: 10 Oktober 2019