Ga terug naar alle nieuwsberichten

Verkeersbesluit Faktorij/de Vendel

Beste ondernemer,

De gemeente ontvangt geregeld signalen over parkeerproblematiek en gevaarlijke situaties die hieruit voort komen op bedrijventerrein Faktorij/de Vendel. Na goed overleg met het bestuur van Coöperatieve Vereniging Faktorij de Vendel UA en het parkmanagement geeft de gemeente Veenendaal gehoor aan deze klachten en zal een parkeerverbod gaan invoeren op bedrijventerrein Faktorij/de Vendel. Om u mee te nemen in het proces informeren wij u graag over de procedure welke zal worden gevolgd:

1. Het verkeersbesluit dat aan het parkeerverbod ten grondslag ligt is op donderdag 30 april in de Staatscourant gepubliceerd evenals in de Rijnpost van woensdag 6 mei.

2. Vanaf moment van publicatie bestaat de mogelijkheid om in een periode van zes weken (tot en met 19 juni) een zienswijze op het verkeersbesluit in te dienen.

3. Gemeente neemt de zienswijze in behandeling en verwerkt de zienswijze al dan niet in het besluit.

4. Na de periode van zes weken om een zienswijze in te dienen wordt het besluit definitief.

5. Na het definitief worden van het besluit is het enkel mogelijk om bij de rechtbank beroep aan te tekenen tegen het besluit waarbij de voorwaarden gelden dat er eerder een zienswijze is ingediend en verworpen of dat men niet in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen.

Mocht u vragen hebben over het proces kunt u contact opnemen met de afdeling WSB team Verkeer van de gemeente Veenendaal via 0318-538538. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Visser 
Beleidsadviseur Economische Zaken 


Gepubliceerd op: 29 April 2020