Ga terug naar alle nieuwsberichten

Vernieuwde Rijnbrug: goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren krijgt vóór 2025 een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting. Ook wordt de aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug aangepakt zodat het verkeer beter de brug op– en af kan rijden.

Aan Utrechtse zijde komen er extra rijstroken bij de aansluiting van de provinciale weg op de brug. Daardoor kan verkeer van de N225 gemakkelijk en snel op de N233 invoegen en de Rijnbrug oprijden óf het kan uitvoegen. Aan Gelderse zijde wordt de N233 verbreed tot 2 x 2 rijstroken van de brug tot aan de kruising met de N320 in Kesteren, zodat ook daar geen oponthoud meer is. De werkzaamheden aan het project beginnen medio 2022 en zijn klaar vóór 2025.

Einde aan de files
Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht deze week voorgesteld aan Provinciale Staten van hun beide provincies. Utrecht en Gelderland zijn beheerder van de N233 die over de brug loopt en van het wegdek op de brug. De grens tussen de twee provincies ligt op de Rijnbrug. Gelderland en Utrecht hebben hun besluit afgestemd met buurgemeenten, regiobesturen en met Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug.

Lees meer


Gepubliceerd op: 8 November 2018