Ga terug naar alle nieuwsberichten

Nu aanmelden voor Jongeren Bedrijven Dag (JBD)

Heeft u ook steeds meer moeite om aan goed gekwalificeerd personeel te komen? Om met name op de langere termijn verzekerd te zijn van nieuwe medewerkers, is het van essentieel belang om bij de schoolgaande jeugd de passie voor uw vak in het algemeen – en voor uw bedrijf in het bijzonder – over te brengen. Veruit de meeste jongeren weten als ze 14 of 15 jaar zijn nog echt niet ‘wat ze later willen worden’. Dat komt ook omdat ze geen idee hebben hoe een bedrijf er van binnen uitziet en welke functies er allemaal zijn. Terwijl die informatie wel heel belangrijk is bij de keuze voor de juiste opleiding!

Daarom heeft de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) het initiatief genomen om samen met de vo-scholen in Veenendaal de eerste Jongeren Bedrijven Dag (JBD) te organiseren op dinsdag 15 februari 2022.

Doel van deze (jaarlijks terugkerende) dag is om jongeren kennis te laten maken hoe de echte praktijk in een bedrijf eruit ziet en ze laten ervaren dat er binnen de verschillende sectoren vele bedrijven werkzaam zijn, waar leerlingen later eventueel stage kunnen lopen of hun profielonderzoek kunnen doen. Het betreft hier in eerste instantie leerlingen van leerjaar 3 TL (=Theoretische Leerweg: de vroegere mavo) en havo. In Oss is men jaren geleden hiermee begonnen en dit is uitgegroeid tot een groot succes, waar veel bedrijven enthousiast aan meedoen.

Deze dag valt of staat met bedrijven die bereid zijn om groepjes leerlingen een dagdeel (ochtend of middag) te ontvangen. Het kan gaan om één dagdeel, maar ook om twee dagdelen (’s morgens een groep en ’s middags een groep). De bedoeling is om leerlingen met gelijke interesses te clusteren in groepen van maximaal 10 die bij de bedrijven ontvangen worden en een programma aangeboden krijgen. Dit inhoudelijke deel komen we met elk bedrijf persoonlijk bespreken! Alleen al hierom is het zaak tijdig te beginnen met de organisatie en daarom vragen wij u om zich nu aan te melden, als u interesse heeft om mee te doen.

Neem contact op met Monique Sassmannshausen via  m.sassmannshausen@hetperron.nl of 0318-509600 of 06-81433777.

De BOV en het onderwijs in Veenendaal zien de JBD ook als een goede manier om jongeren op het juiste moment te interesseren voor een toekomst bij Veenendaalse bedrijven. In Oss heeft dit initiatief al positief uitgepakt!

We zien uw reactie dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de vo-scholen in Veenendaal
(CLV, Ichthus, Rembrandt College en Het Perron) en namens de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal,

Monique Sassmannshausen (onderwijs)
Gerrit Valkenburg (BOV)
Daan Diepeveen (BOV)


Gepubliceerd op: 24 September 2021