Ga terug naar alle nieuwsberichten

Besluiten Provinciale Staten over Rondweg Oost

Deze week heeft Provinciale Staten van Utrecht over de Rondweg Oost in Veenendaal besloten 

1.    Op advies van de gemeenteraad van Veenendaal en de klankbordgroepen een verbrede N233 tussen Wageningselaan en A12 met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan als richtinggevende voorkeursvariant vast te stellen. 
2.    In een vervolgproces de economische haalbaarheid van de voorkeursvariant nader te onderzoeken aan de hand van de volgende randvoorwaarden: 

  • de provincie Utrecht neemt de bouwkosten van de maaiveldvariant en de kosten voor de wettelijke leefbaarheidsmaatregelen voor haar rekening; 
  •  de gemeente Veenendaal neemt de helft van de extra bouwkosten voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan voor haar rekening. Het staat de gemeente vrij voor haar inleg ook een bijdrage aan de regio Food Valley te vragen;  
  • de gemeente Veenendaal gaat met de woningbouwontwikkeling in overleg over het beschikbaar stellen van de voor het project benodigde grond. Op het moment dat er aanzienlijk meer grond nodig is dan nu verwacht, gaan de partijen hierover met elkaar in overleg. 

3.    De leefbaarheid en doorstroming op korte termijn te verbeteren door zo spoedig mogelijk samen met gemeente, scholen en werkgevers een ambities pakket korte- termijnmaatregelen op het gebied van fiets, OV, mobiliteitsmanagement en benuttingsmaatregelen uit te voeren. 

De komende periode moet dit besluit nader worden uitgewerkt. De provincie streeft er naar om begin volgend jaar het definitieve besluit te kunnen nemen. Op korte termijn wordt meer duidelijkheid verwacht over de planning voor deze periode als ook over het vervolg tot en met realisatie. 

Lees meer   

Foto: Jeroen Bos Fotografie


Gepubliceerd op: 13 Juli 2018